RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną" w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Dodatkowo informujemy iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu pełni Pani Ewa Gawron dostępna pod adresem e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com

Klauzula informacyjna - GOSiR