II Otwarty Turniej w Siatkówce Plażowej – Grand Prix Gminy Jedlicze- OPEN