XII Otwarty Turniej Szachowy z Okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - Jedlicze 2019 r.