DEFIBRYLATOR "ZOLL AED 3" NA HALI GOSiR W JEDLICZU

IMG_8599_0.JPG

W Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jedliczu został zamontowany defibrylator AED - urządzenie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Montaż tego małego i prostego w obsłudze urządzenia to duży krok w kierunku powszechnego dostępu do defibrylacji, który w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób odwiedzających i korzystających z usług ośrodka, a jednocześnie wiąże się z przystąpieniem placówki do Narodowego Programu Dostępu do AED – „AKTYWNI dla SERCA”. Zakup urządzenia połączony był ze szkoleniem osób w zakresie jego obsługi oraz z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej z użyciem defibrylatora AED. Urządzenie zostało zainstalowane w holu przy siłowni w specjalnej oznakowanej szafce z alarmem. Jego obsługa jest nieskomplikowana i bardzo przejrzysta. Może go użyć osoba bez przeszkolenia medycznego. Defibrylator AED sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa, kiedy defibrylacja jest wskazana. Nad skrzynką znajduje się tabliczka z ilustrowaną instrukcją, jak skutecznie działać w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Dodatkowo sposób postępowania wskazywany jest poprzez komendy głosowe wydawane przez urządzenie.

Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie użycie AED nawet o 75% zwiększa szanse powrotu czynności życiowych w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia.

Użycie defibrylatorów AED jest całkowicie bezpieczne dla poszkodowanego i osoby udzielającej pomocy, postępującej zgodnie z poleceniami głosowymi.

Opracowanie: GOSiR Jedlicze

IMG_8597_0.JPG

IMG_8600_0.JPG

Instrukcja obsługi ZOLL AED 3

Przewodnik akcji ratunkowej